Vieringen-Ontmoetingen

KGIJ - vieringen KGIJ - ontmoetingen
2018
13 januari (in De Stut)
27 januari 11 februari
24 februari 10 maart
24 maart 14 april
28 april 13 mei
26 mei 10 juni
23 juni (Slotviering)
4 augustus (zomerontmoeting in De Stut)
8 september
22 september (Vredesviering) 13 oktober
27 oktober 10 november
24 november 8 december
24 december (Kerstviering)


morgenster222