Vieringen-Ontmoetingen

KGIJ - vieringen KGIJ - ontmoetingen
2017
7 januari (in De Stut)
28 januari 11 februari
25 februari 11 maart
25 maart 29 april
15 april (Paasviering) 13 mei
27 mei (Pinksterviering) 11 juni
24 juni (Slotviering)
5 augustus (zomerontmoeting in De Stut)
9 september
23 september (Vredesviering) 14 oktober
28 oktober 11 november
25 november 9 december
24 december (Kerstviering)

morgenster222