Koor

Bedankt voor het bezoek aan KGIJ website en welkom bij de pagina van het koor van de KGIJ!

Het koor bestaat uit 24 leden; zij zingen met veel plezier en het is een fijne groep mensen die zeer bij elkaar betrokken zijn.

De KGIJ heeft 1x per maand (10 per jaar) op de laatste zaterdagavond van de maand om 19.15 uur in de Morgensterkerk in Heemskerk een Viering waaraan het koor zijn medewerking verleent, soms ook aan Ontmoetingen en bij begrafenissen van KGIJ-leden. Heel incidenteel zingen we mee met andere kerkdiensten in de regio.

Het koor staat onder leiding van dirigent Jelle Jan Klinkert en aan de piano speelt Karin Sinnige-Mooij.

Wanneer zingen we

In de 3 voorafgaande weken van een Viering repeteert het koor op de woensdagavond van 19.45 – 22.00 uur (incl. een pauze van een kwartiertje) en daarna zit het koor altijd nog even een klein uurtje gezellig na (met wijntje, biertje of fris en een ‘knabbeltje’). De repetities vinden plaats in Ontmoetingscentrum De Stut, Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk.

Voor een overzicht data Vieringen en Ontmoetingen klik hier of zie de agenda.

Wat zingen we

–  liederen van Huub Oosterhuis
– composities van o.a. Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal, Jan Baaij en Kees Huges

Klankbordgroep

De Klankbordgroep is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kooraangelegenheden en bestaat uit:

– Han Floor (voorzitter), e-mailadres: han.floor@gmail.com
– Daan Simoons, e-mailadres: d.simoons@hetnet.nl
– Judith Vleer (secretaris), e-mailadres: judith.vleer@ziggo.nl

Interesse?

Mocht u interesse hebben om eens een koorrepetitie bij te wonen, stuur dan een e-mail naar Han Floor (zie e-mailadres hierboven) of naar één van de andere Klankbordgroepleden.

Repetities
[portfolio_slideshow id=601]

Jaarlijks kooruitje + aansluitend gezamenlijk eten
[portfolio_slideshow id=622]

Geef een reactie