Vieringen-Ontmoetingen

Vieringen-Ontmoetingen

KGIJ - vieringen KGIJ - ontmoetingen
2018
4 augustus (zomerontmoeting in De Stut)
8 september
22 september (Vredesviering) 13 oktober
27 oktober 10 november
24 november 8 december
24 december (Kerstviering)

Morgensterkerk, Vrijburglaan Heemskerk