Ontmoetingen

Elke maand is er in dezelfde ruimte als waar de vieringen zijn, De Vrijburcht, een “Ontmoeting” rond een bepaald onderwerp.

De onderwerpen worden vastgesteld door de Werkgroep Ontmoetingen.

Deze werkgroep bestaat uit Jesèl Hooreman, Margreet Luitjes, Truus Burghout, Henriëtte Dekkers en Anneke van Tongeren, vanaf januari 2015 aangevuld met Dick Hornberg en Luus Guillot.

Deze KGIJ-ers komen tweemaal per jaar bijeen om uit de vele mogelijkheden onderwerpen te kiezen die de moeite waard zijn om er met elkaar een uurtje aandacht aan te besteden.

Zij zorgen daarbij voor variatie in thema’s en variatie in uitvoering.

Soms wordt iemand gevraagd om informatie te komen geven over een onderwerp, bijvoorbeeld Chassidische vertellingen, of Iconen, wat zijn dat? of vluchtelingen die komen vertellen over hun situatie.

Een andere keer staat vooral het delen van ervaringen of gedachten rond een thema centraal, bijvoorbeeld Vrijheid/bevrijding wat betekent het voor je, welke vrouw heeft je erg geïnspireerd, een gesprek over godsbeelden of signalen van een nieuwe economie.

Een ontmoeting rond favoriete liederen is een voorbeeld van een combinatie van beide mogelijkheden.

Ook wordt af en toe in een Ontmoeting gerefereerd aan een onderwerp van een komende viering.

Soms is het een ontmoeting in een kring, een andere keer vinden gesprekken in kleinere groepen plaats, met altijd na afloop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie. Aan begin en eind van de Ontmoeting wordt vaak gezongen, ook is regelmatig een gedicht te beluisteren.

Twee leden van de werkgroep bereiden een ontmoeting verder voor, soms samen met iemand van buiten de werkgroep. Zij bedenken de uiteindelijke vorm, de opstelling van stoelen en tafels, zoeken eventueel bijpassende liederen of gedichten of teksten en bepalen het collectedoel.

Geef een antwoord