Vieringen

Werkgroep Vieringen

De “Werkgroep Vieringen” heeft tot taak het organiseren van de vieringen die één maal per maand gehouden worden.
De data van die vieringen zijn dan al vastgesteld.
De “Werkgroep Vieringen” wordt gevormd door een groep mensen die qua samenstelling de gehele gemeente vertegenwoordigt (ca. 24 deelnemers).
De functie van pastor/inspirator is vacant.
De voorzitter is Wil Steenpoorte.
De secretaris is Else lindeboom.
Vervangend secretaris is Go Stavenuiter.
Wij hebben dit jaar voor het eerst een vieringencyclus vastgesteld op basis van het ‘oecumenisch leesrooster’. We gebruiken daarbij de toelichtingen uit het tijdschrift “De eerste dag”. De vieringencyclus kent vier vaste punten:

  •     De Vredesviering eind september.
  •     De Viering van gedenken eind oktober
  •     De Kerstviering
  •     De Paasviering.

Twee maal per jaar hebben wij een grote vergadering waarin we voor elke viering een voorbereidingsgroepje samenstellen.
In de vergadering in juni worden de voorbereidingsgroepjes tot Kerst gevormd.
In de vergadering in november vormen wij de groepjes tot de slotviering in juni.

Zo’n voorbereidingsgroepje van 3 á 4 personen denkt in twee of drie bijeenkomsten na over de inhoud van de viering, zoekt bijpassende actualiteiten en liederen.
De liederen worden tijdig doorgegeven aan het koor, dat dan 3 repetities heeft om ze in te studeren.
Elk voorbereidingsgroepje heeft een coördinator.
Deze coördinator zorgt voor:

  •     het op tijd samenroepen van de groep.
  •     het doorwerken van de gehele proces van vieringvoorbereiding

Aan het groepje nemen verder deel: de voorganger (liturg; dit is een gemeentelid) en de toespraakhouder (pastor of gastspreker).
De coördinator zorgt ervoor dat de opgestelde liturgie drie weken voor de vieringdatum verzonden wordt naar de samensteller van het vieringboekje.

Geef een antwoord