Welkom!

De KGIJ wil een christelijke gemeente zijn waar geloof en samenleving aan elkaar getoetst worden. Wij laten ons inspireren door de bijbel en de christelijke traditie. Wat leren die ons over de zingeving van ons bestaan, over ons omgaan met het samen-leven, met de tweedeling arm en rijk, zwart en wit, man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, werkloos en baanbezittend?

Viering KGIJ

De Kritische Gemeente IJmond houdt zaterdag 25 maart haar volgende viering.
Hoe lessen we onze dorst?
Die vraag wordt aan ons voorgelegd. Gelezen wordt het bijbelse verhaal over de Samaritaanse vrouw die water komt halen uit de Jakobsbron. (Joh. 4:5-15). Jezus zit daar al en vraagt de vrouw om hem wat te drinken te geven. Er volgt een wonderlijke discussie die uitloopt op deze belofte van Jezus: “Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”
De viering vind plaats in De Vrijburcht en begint op 19:15.


Kaft-programmaboekje2

Web Analytics