Welkom!

De KGIJ wil een christelijke gemeente zijn waar geloof en samenleving aan elkaar getoetst worden. Wij laten ons inspireren door de bijbel en de christelijke traditie. Wat leren die ons over de zingeving van ons bestaan, over ons omgaan met het samen-leven, met de tweedeling arm en rijk, zwart en wit, man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, werkloos en baanbezittend?

Ontmoeting KGIJ

De Kritische Gemeente IJmond houdt zaterdag 9 december haar eerstvolgende ontmoeting met als thema ‘Dag van de Mensenrechten‘.

De Ontmoeting staat in het teken van de Dag van de Mensenrechten op 10 december.
Dit jaar wordt er vanuit Heemskerk Kijkt Verder geen fakkeloptocht georganiseerd, die meestal als ‘voorafje’ diende voor onze Ontmoetingsbijeenkomst.
Er is voor gekozen om artikel 25 van de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens, vastgesteld door de Verenigde Naties, te koppelen aan het 1e van de nieuwe werelddoelen. Deze ‘duurzame werelddoelen’, in totaal 17, vervangen de 8 millenniumdoelen, die in 2000 zijn afgesproken en dit jaar aflopen.
Artikel 25 van de Universele Verklaring en het 1e nieuwe werelddoel streven hetzelfde na, namelijk: “Een einde aan de armoede in al zijn vormen”; nogal een doelstelling, nietwaar?
Wij willen dit item met jullie bespreken vanuit de situatie dichtbij, in Heemskerk en Beverwijk. Daarbij willen we vragen aan de orde laten komen als: “Wat is de omvang van de armoede in onze samenleving? Weten wij hoeveel mensen in onze buurt arm zijn, volwassenen en kinderen; kennen wij hen? Wat zijn eventuele effecten op mensen in armoede? Kunnen wij er zelf iets aan doen, in klein of groter verband? Kunnen mensen armoede ontgroeien?”
We willen hierover heel concreet van gedachten wisselen met jullie en hopen dat velen van jullie dit met ons willen doen.

De ontmoeting vindt plaats in de Vrijburchtzaal aan de Heemskerkse Vrijburglaan en begint om 19.15 uur.

Kaft-programmaboekje2

Web Analytics