Welkom!

De KGIJ wil een christelijke gemeente zijn waar geloof en samenleving aan elkaar getoetst worden. Wij laten ons inspireren door de bijbel en de christelijke traditie. Wat leren die ons over de zingeving van ons bestaan, over ons omgaan met het samen-leven, met de tweedeling arm en rijk, zwart en wit, man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, werkloos en baanbezittend?

Ontmoeting KGIJ

De Kritische Gemeente IJmond houdt zaterdag 24 juni haar slotviering.

Dit is de laatste viering vóór de zomervakantie. Dat is bij uitstek de tijd dat velen van ons korter of langer te maken krijgen met mensen die andere talen spreken. We dachten daarom uit te gaan van het bijbelverhaal over de Babylonische spraakverwarring. In dit verhaal speelt de Schepper de hoofdrol. Hij wordt ook sprekend opgevoerd.
Wat is er aan de hand? Vrijwel aan het begin van het bijbelboek Genesis wordt verteld over een volk dat het met zichzelf goed getroffen heeft. Het wil die eenheid bewaren. Laten we stenen maken en een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele wereld verspreid raken.
Dan daalt de Schepper af om te kijken wat dat volk wil en waar het mee bezig is. Hij ziet dat het volk één wil, dat het één taal spreekt, zich afschermt en alleen bezigis met zijn eigen toekomst. Dit mag zo niet doorgaan, vindt de Schepper. Hij brengt een spraakverwarring onder hen teweeg. Hij verspreidt de mensen over heel de aarde. De bouw van de stad wordt stilgelegd.
De plek waar dit alles gebeurde, heet Babel. Dat betekent ‘verwarring’.
Er kwam nog een ander bijbelfragment ter sprake, als tegenhanger: het verhaal over Pinksteren. Behalve dat er geluid klonk als van een hevige windvlaag en er een soort vlammen verschenen, waren de leerlingen opeens in staat om verstaanbaar te zijn voor de vele vreemdelingen. Taal blijkt geen middel tot isolatie, maar tot communicatie.
Degenen die de boodschap van de leerlingen aanvaardden, bleven trouw aan het onderricht, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
De ontmoeting vindt plaats in de Vrijburchtzaal aan de Heemskerkse Vrijburglaan en begint om 19.15 uur.


Kaft-programmaboekje2

Web Analytics