Pastoraatsgroep

Wanneer is de PASTORAATSGROEP ontstaan?KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
In de tachtiger jaren.

Waarom dan pas?
In de eerste jaren van de KGIJ  waren wij jong en overheerste het gevoel van
optimisme:  “De wereld moest veranderen!” We waren hoofdzakelijk gericht op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Het collectief speelde een grotere rol dan het individu.

Hoe is de Pastoraatsgroep ontstaan?
Geleidelijk aan gingen we beseffen dat het werken aan een betere samenleving ook  zorg voor de individuele mens betekende

Wat doet de Pastoraatsgroep ?
De Pastoraatsgroep is een zelfstandige groep binnen de KGIJ en werkt nauw samen met de pastor. Enerzijds zijn haar werkzaamheden coördinerend en organiserend, anderzijds geeft ze uitvoering aan het onderling pastoraat  waarbij zij wordt ondersteund door de bezoekgroep.