Pastoraatsgroep

Wanneer is de PASTORAATSGROEP ontstaan?
In de tachtiger jaren.

Waarom dan pas?
In de eerste jaren van de KGIJ  waren wij jong en overheerste het gevoel van
optimisme:  “De wereld moest veranderen!” We waren hoofdzakelijk gericht op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Het collectief speelde een grotere rol dan het individu.

Hoe is de Pastoraatsgroep ontstaan?
Geleidelijk aan gingen we beseffen dat het werken aan een betere samenleving ook  zorg voor de individuele mens betekende

Wat doet de Pastoraatsgroep ?
De werkzaamheden van de Pastoraatsgroep bestaan in hoofdzaak uit het bezoeken van leden, soms ook niet-leden die aandacht verdienen vanwege bijvoorbeeld ziekte, overlijden van een dierbare,eenzaamheid en andere omstandigheden. “Omzien naar elkaar”.
Daarnaast organiseert de Pastoraatsgroep zogeheten “Huiskamergesprekken”. Dit zijn thematische bijeenkomsten in een huiskamer. Dit betekent gesprekken in kleine groepen die worden geleid door de pastor.
In de zomerperiode wanneer er geen Vieringen en Ontmoetingen plaatsvinden wordt er een Zomerontmoeting gepland. Dit om in deze ruim twee maanden elkaar te zien en bij te praten onder het genot van een drankje en een hapje. Hier wordt goed gebruik van gemaakt.
De Pastoraatsgroep levert een afgevaardigde aan het Bestuursplatform om mee te denken over het uitzetten en uitvoeren van het KGIJ beleid.