Activiteiten


Bulletinredactie
Kees de Boer
Kerngroep (bestuur)
Henk Kaatee

Pastoraatsgroep
Marjolijn Bartlema
POLKA
Joop Floor
Aad Hooreman
Marcel van Overveld
Vrouwengroep
Henriëtte Dekkers
Jesèl Hooreman-Heyma

Noodfonds Beverwijk
Henk Kaatee
Noodfonds Heemskerk
Luus Guillot-Bruinsma
Raad van Kerken IJmond-Noord
Aad Hooreman

Stichting Actie Zienderogen
Jeroen Mulder
Vredesplatform IJmond
Trees Kruidenberg-Boon