Welkom!

De KGIJ wil een christelijke gemeente zijn waar geloof en samenleving aan elkaar getoetst worden. Wij laten ons inspireren door de bijbel en de christelijke traditie. Wat leren die ons over de zingeving van ons bestaan, over ons omgaan met het samen-leven, met de tweedeling arm en rijk, zwart en wit, man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, werkloos en baanbezittend?

KGIJ-ontmoeting

Op zaterdag 9 februari is de eerstvolgende KGIJ-ontmoeting, waarin dit keer de actualiteit centraal staat en onze beleving daarvan. Op dit moment zijn er veel problemen actueel: de opname van vluchtelingen en asielzoekers in Europa en in Nederland en ook de positie van kinderen daarbij. Welke effecten heeft het recente akkoord over het kinderpardon?

Maar… om het gesprek in de KGIJ dicht bij huis te houden, willen wij in de ontmoeting met elkaar praten over de problemen met de integratie van mensen uit andere landen; nog steeds leven mensen vooral in groepen uit hun eigen land en met afscherming van hun eigen identiteit en religie. Gelukkig zijn er ook velen die erin slagen om in Nederland een eigen positie op te bouwen, deel te nemen aan (hoger) onderwijs en een plek op de arbeidsmarkt te hebben.

Maar er zijn, ook in onze directe omgeving, behoorlijk veel incidenten die door een relatief kleine groep veroorzaakt worden. Dat gebeurt op straat, op scholen, op sportvelden en via de media en enkele door politieke partijen wordt daarbij, soms bewust, een stigma op een hele bevolkingsgroep geplakt. Er wordt bewust een negatiever beeld geschetst en positieve voorbeelden worden niet of nauwelijks benoemd.

Na een korte inleiding willen wij in kleinere groepen met elkaar praten over de eigen ervaringen op dit gebied en welke dingen je daarbij raken, positief en / of negatief. Is er in de loop der jaren een verandering in je beoordeling van voorvallen / ervaringen? En welke invloed op jou hebben publicaties hierover in de media?

De ontmoeting vindt plaats in de De Vrijburcht aan de Vrijburglaan in Heemskerk en begint om 19:15 uur.


Woeloem: De Fluiter
Web Analytics