Welkom!

De KGIJ wil een christelijke gemeente zijn waar geloof en samenleving aan elkaar getoetst worden. Wij laten ons inspireren door de bijbel en de christelijke traditie. Wat leren die ons over de zingeving van ons bestaan, over ons omgaan met het samen-leven, met de tweedeling arm en rijk, zwart en wit, man en vrouw, jong en oud, ziek en gezond, werkloos en baanbezittend?

Viering

De viering van 25 januari valt in de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid. Deze vindt plaats van 19-26 januari 2020. Het overkoepelend thema is ‘buitengewoon‘.
Dit verwijst naar een tekst uit Handelingen waarin beschreven wordt hoe Paulus en zijn manschappen op Malta buitengewoon gastvrij worden ontvangen door de bewoners.
Elke dag van de gebedsweek heeft een subthema. Op 25 januari is het thema ‘Bekering – ons hart en ons denken veranderen‘.
Het begrip bekering of omkering kan ieder op zijn/haar eigen wijze interpreteren. Voor velen van ons geldt dat het godsbegrip en het geloof in de loop van ons leven nogal veranderd is. Het verandert nog steeds. Het stroomt, net als water.
Om deze reden hebben we, als eerste lezing, gekozen voor het gedicht ‘Wat het water kan, wat het water doet’. (dit past ook bij ons jaarthema van de vier elementen) Als tweede lezing lezen we psalm 46 ‘God onze toevlucht en kracht’ uit ‘Psalmen vrij ‘ van Huub Oosterhuis. In ons veranderende godsbeeld zijn we op zoek naar nieuw houvast. Bij ‘gebed voor de eenheid’ denken we niet zozeer aan eenheid van geloof maar meer aan een ethische eenheid en hoe we met elkaar omgaan.

Op viering vindt plaats zaterdag 25 januari 2020 19:15uur in De Vrijburcht aan de Vrijburglaan in Heemskerk.


Woeloem: De Fluiter
Web Analytics