Bulletin

Welkom bij de pagina van het Bulletin van de KGIJ

Het Bulletin is een informatieblad samengesteld voor en door leden van de KGIJ. Het Bulletin komt uit op de dag van de Viering en is los te verkrijgen na de Viering voor € 1,00 per stuk. Voor abonnees ligt hun exemplaar klaar of wordt op verzoek toegezonden.

Wanneer u iets te melden heeft of een stukje wil schrijven, dan zijn die bijdragen uiteraard van harte welkom, graag zelfs!

Bijdragen voor het bulletin kunnen ingeleverd worden bij redactieadres:

Kees de Boer
Antillenstraat 12
1944 XB Beverwijk
Telefoon: 0251-247560 of 06-30213213
E-mail: bulletin@kgij.nl

Uiterste inleverdatum van kopij is de zaterdag vòòr de datum van verschijnen, bij voorkeur via e-mail.

De redactie behoudt zich het recht voor, na overleg met de inzender/ster, om bijdragen niet te plaatsen als die naar haar oordeel niet passen binnen de doelstellingen van de KGIJ en het Bulletin.

De Bulletin-redactie bestaat uit:
Kees de Boer bulletin@kgij.nl
Bernadette Pilanen bernadette.pilanen@xs4all.nl
Daan Simoons d.simoons@hetnet.nl
Marieke Tromp marieketromp86@hotmail.com
Judith Vleer judith.vleer@ziggo.nl

 

 

 

 

 

Zie ook het bulletinarchief (alleen beschikbaar voor leden)