Organisatie

Secretariaat secretaris@kgij.nl
Antillenstraat 12
1944 XB Beverwijk
(0251) 247 560
Vieringen en Ontmoetingen pastor
vacant
Ontmoetingscentrum ‘De Stut’ Tiny van Overveld / Lenie Dijkstra Faciliteiten (Vieringen en Ontmoetingen) Lenie Dijkstra
Bankrelatie ING Bank, rek.nr. NL61INGB0002558849 t.n.v. Kritische Gemeente IJmond Koor Han Floor
De KGIJ is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Ons privacebeleid vindt u hier

KGIJ-Portret

Mensen onderweg

In de IJmond bestaat de Kritische Gemeente IJmond (KGIJ) al meer dan 40 jaar. In de jaren ’70 zijn mensen gestart uit onvrede met de gang van zaken in de Katholieke kerk, maar al spoedig sloten kritische protestanten zich erbij aan. We noemen onszelf een Oecumenische Basisgemeente.
Vanaf 1 januari 2016 is Bernadette Boom-Sicking onze pastor.
In onze folder staat: De KGIJ is een gemeenschap van mensen onderweg, geïnspireerd door de bijbelse spiritualiteit van hoopvol samenleven, die voor ons op een bijzondere manier door Jezus wordt verpersoonlijkt.
Elke maand “vieren” we op zaterdagavond in een kerkzaal in Heemskerk, waarbij het koor de zang aanvoert en waar we ook brood en wijn delen. Er komen dan ongeveer 50 á 60 mensen. De viering wordt door een voorbereidingsgroepje in twee bijeenkomsten voorbereid.
Twee weken later is er een andersoortige bijeenkomst, een Ontmoeting. Daar komen wisselende onderwerpen aan de orde, soms informatief, soms een discussieonderwerp, soms als voorbereiding op een viering. Alle thema’s, zowel van vieringen als van ontmoetingen hebben altijd een link naar de huidige maatschappij.
Het koor staat o.l.v. een dirigent en een pianist verzorgt de begeleiding. Zij oefenen 3x voor elke viering, de dirigent is ook betrokken bij de verdere vieringvoorbereiding.
De Pastoraatsgroep zorgt voor het contact met vooral de ouderen in de gemeente. Zij organiseren ook 2x per jaar huiskamergesprekken voor iedereen, waarbij in kleiner verband een onderwerp wordt aangesneden. Meestal zijn er dan drie bijeenkomsten in dezelfde week, waarop iedereen kan intekenen.
Er wordt steeds meer samengewerkt met bondgenoten op de diverse gebieden (Vredeswerkgroep, Schuldhulpmaatje). De KGIJ is ook vertegenwoordigd in de plaatselijke Raad van Kerken.
De Vrouwengroep komt 10x per jaar bijeen, met elke keer een speciaal onderwerp. Per jaar zorgen 2 vrouwen voor de organisatie.
De Kerngroep, die uit 6 mensen bestaat, stuurt het geheel, zij komen elke maand onder wisselend voorzitterschap bijeen om het overzicht met elkaar te houden. Bel of mail gerust naar de secretaris als je meer wilt weten over iets of als je een keer wilt komen meedoen : tel. 0251-247560 of secretaris@kgij.nl (Bernadette Pilanen)