Ontmoetingen

De onderwerpen van de Ontmoetingen worden vastgesteld door de Werkgroep Ontmoetingen.
Deze werkgroep bestaat uit Jesèl Hooreman, Margreet Luitjes,  Henriëtte Dekkers, Anneke van Tongeren, Dick Hornberg en Luus Guillot.
Deze KGIJ-ers komen tweemaal per jaar bijeen om uit de vele mogelijkheden onderwerpen te kiezen die de moeite waard zijn om er met elkaar een uurtje aandacht aan te besteden.
Zij zorgen daarbij voor variatie in thema’s en variatie in uitvoering.
Soms wordt iemand gevraagd om informatie te komen geven over een onderwerp, bijvoorbeeld Chassidische vertellingen, of Iconen, wat zijn dat? of vluchtelingen die komen vertellen over hun situatie.
Een andere keer staat vooral het delen van ervaringen of gedachten rond een thema centraal, bijvoorbeeld Vrijheid/bevrijding wat betekent het voor je, wie heeft je erg geïnspireerd, een gesprek over godsbeelden of signalen van een nieuwe economie. Vaak dienen ook gedichten ter inspiratie.
Een ontmoeting rond favoriete liederen is een voorbeeld van een combinatie van beide mogelijkheden.
Ook wordt af en toe in een Ontmoeting gerefereerd aan een onderwerp van een komende viering.
Twee leden van de werkgroep bereiden een ontmoeting verder voor, soms samen met iemand van buiten de werkgroep. Zij bedenken de uiteindelijke vorm, de opstelling van stoelen en tafels, zoeken eventueel bijpassende teksten, liederen of gedichten en bepalen het collectedoel.
Vooraf of na afloop is er altijd de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie en thee.