Privacybeleid

Privacyverklaring op basis van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Hieronder leest u hoe de KGIJ met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

Naam : Kritische Gemeente IJmond (KGIJ)
Adres secretariaat : Antillenstraat 12
Postcode : 1944 XB
Website : https://www.kgij.nl
E-mailadres : secretaris@kgij.nl
IBAN : NL61INGB0002558849
KvK nr. : 40594238

 

  • De KGIJ verwerkt persoonsgegevens van haar leden. De KGIJ verwerkt geen andere gegevens dan die door de leden zelf zijn aangeleverd. De KGIJ stelt de gegevens niet aan derden ter beschikking.
   De volgende gegevens worden verwerkt:

   • Voornaam
   • Voorvoegsel
   • Achternaam
   • Postcode en woonplaats
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
  • Met de persoonsgegevens is de KGIJ in staat om ledenbijdragen te innen, leden uit te nodigen voor vergaderingen en/of andere bijeenkomsten en te voorzien van informatie.
  • Het IBAN-nummer van de leden wordt niet bijgehouden, maar is wel bekend bij de penningmeester via de bankrelatie waar de ledenbijdrage op wordt gestort.
  • Binnen de KGIJ is de secretaris verantwoordelijk voor het bewaren en muteren van de persoonsgegevens. De gegevens zijn opgeslagen op een computer, die draait op Linux en beveiligd is met Clam anti-virussoftware.
  • KGIJ-leden hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, dit laatste in geval van opzegging van het lidmaatschap.
  • Persoonsgegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de KGIJ-leden. Bij beĆ«indiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens binnen 4 weken verwijderd uit de ledenlijst. Afmelden is eenvoudig via een mail aan secretaris@kgij.nl.
  • Bij een datalek, gehackte of gestolen PC/laptop, brand etc., bestaat er een meldplicht binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De gegevens worden gesynchroniseerd in de cloud via een cloudprovider die met beveiligde servers, opgesteld in Nederland, werkt.
  • De KGIJ website (www.kgij.nl) draait op WordPress 4.9.6, dat uitsluitend cookies verzamelt van leden die inloggen op het met een wachtwoord beveiligd gedeelte.
  • Op de website zijn uitsluitend de e-mailadressen secretaris@kgij.nl en pastor@kgij.nl opgenomen.
  • Voor het maken van foto’s of het filmen van zowel individuele personen als van (besloten) groepen wordt toestemming gevraagd. Bij elke aanvraag wordt aangegeven waarvoor het beeldmateriaal gebruikt zal worden.
  • Klachten over de omgang met persoonsgegevens kunt u richten aan de kerngroep (het bestuur) via secretaris@kgij.nl.
  • Bijstelling van de privacyregeling zal, indien daartoe aanleiding is, op de website worden vermeld.